Round Table Eesti

Omanda, kohanda, täiusta

Round Table on noori mehi, vanuses 18-40 eluaastat, ühendav rahvusvaheline liikumine, mille ajalugu sai alguse 1927 aastal Inglismaalt.Tänaseks tegutseb Round Table juba 57 riigis kokku 2275 klubi ning üle 30 000 liikme. Eestis on 141 tegevliiget ning 13 tegutsevat klubi, mis asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Paides, Kuressaares, Haapsalus ja Kärdlas.

Round Table on ühiskondliku tegevuse väljund noortele meestele, kes soovivad oma töövälist aega kvaliteetselt sisustada. Selleks pakub meie liikumine piiramatult võimalusi. Alustades oma kohaliku klubi tegemistes kaasalöömisega ning lõpetades välisreisidega teistesse klubidesse ja üritustele üle maailma. Võime öelda, et kõik meie liikmed otsivad alati midagi uut ja huvitavat, mida siis omandada, kohandada ja täiustada.

Eelkõige oleme aga noored ja aktiivsed vennad, kes hindavad head seltskonda ning teavad, et üheskoos tegutsedes saab muuta maailma paremaks!

Meist

Round Table'i tegevuse peamine
eesmärk kajastub sõnades

OMANDA, KOHANDA, TÄIUSTA

Liikumise asutaja Lois Marchesi võttis aluseks just need kolm Walesi Printsi 1926 aasta kõnes kõlanud väljendit: “Noored mehed ettevõtluses ja erinevates ametites peaksid kogunema ümber ümarlaua, OMANDAMA minevikus edukaks saanud meetodeid, KOHANDAMA neid vastavalt muutunud ajastule ja TÄIUSTAMA neid pidevalt.” Kuigi need sõnad olid eelkõige suunatud ettevõtluse ja majanduselu aktiviseerimiseks omandaski liikumise asutaja need ja kohandas seejärel selleks, milleks Round Table tänaseks on saanud. Kuid nagu motogi ütleb, toimub siiski ka pidev täiustumine. Üheks oluliseks põhimõtteks ja käitumisnormiks on nii nagu ka liikumise nimes kajastub printsiip- “ÜMARLAUA ÜMBER ON KÕIK VÕRDSED!”

Loe edasi

Panusena ühiskonna toetamiseks tegeleb Round Table heategevuslike algatustega nii klubide tasemel piirkonniti, kui ka kogu Eesti tasemel läbi selleks otstarbeks loodud fondi(Eesti Rahvuskultuuri kapitali all). Oleme oma põhisuunaks võtnud toetada noorte õpingute ja enesearendamisega tegelemise jätkamist. Raha heategevuseks tuleb peamiselt läbi liikmete tegevuse. Korraldame peamiselt liikumise sisse suunatud traditsioonilisi üritusi, mille tulu suunatakse heategevusse, kuid tegeleme ka eriprojektiga, mis on suunatud avalikkusele.

Round Tablei tegevust iseloomustavad ka ilmekalt allolevad 6 põhimõtet

1. Laiendada noorte meeste tutvusringkonda läbi nende erinevate ametite;
2. Rõhutada asjaolu, et kellegi kutsumus pakub suurepärase võimaluse ühiskondlikuks tegevuseks;
3. Arendada kõrgeid ideaale järgides äri elukutse ja ühiskondliku tegevuse traditsioone;
4. Tunnustada kõikide seaduslike ametite vajalikkust ja väärtustada igaüht oma isikliku eeskujuga;
5. Edendada neid eesmärke koosolekute, loengute, vaidluste ja muu tegevusega;
6. Edendada rahu ja head tahet rahvusvahelistes suhetes.

Panusena ühiskonna toetamiseks tegeleb Round Table heategevuslike algatustega nii klubide tasemel piirkonniti, kui ka kogu Eesti tasemel läbi selleks otstarbeks loodud fondi(Eesti Rahvuskultuuri kapitali all). Oleme oma põhisuunaks võtnud toetada noorte õpingute ja enesearendamisega tegelemise jätkamist. Raha heategevuseks tuleb peamiselt läbi liikmete tegevuse. Korraldame peamiselt liikumise sisse suunatud traditsioonilisi üritusi, mille tulu suunatakse heategevusse, kuid tegeleme ka eriprojektiga, mis on suunatud avalikkusele.

Round Tablei tegevust iseloomustavad ka ilmekalt allolevad 6 põhimõtet

1. Laiendada noorte meeste tutvusringkonda läbi nende erinevate ametite;
2. Rõhutada asjaolu, et kellegi kutsumus pakub suurepärase võimaluse ühiskondlikuks tegevuseks;
3. Arendada kõrgeid ideaale järgides äri elukutse ja ühiskondliku tegevuse traditsioone;
4. Tunnustada kõikide seaduslike ametite vajalikkust ja väärtustada igaüht oma isikliku eeskujuga;
5. Edendada neid eesmärke koosolekute, loengute, vaidluste ja muu tegevusega;
6. Edendada rahu ja head tahet rahvusvahelistes suhetes.

Ajalugu

Round Table liikumise asutaja Eminio William Louis Marchesi Sündis 19-dal jaanuaril 1898. Tema ema oli iirlanna ja isa šveitslane. Isa pärines väikesest Poschiavo-nimelisest linnakesest, kus see perekonna nimi tänaseni eksisteerib ning on üks kohaliku kiriku ja haigla suurtoetajaid. Louis astus sõjaväkke alaealisena ja osales Esimeses Maailmasõjas sõja lõpuni. Hea Lootuse neeme juures tabas tema laeva torpeedo ning tal tuli veeta 10 tundi merehädas. Oma kirjades koju nimetas ta ennast "Eminio", hiljem aga kasutas nime "Louis" ja Round Table’is kutsus end lihtsalt "Mark".

Loe edasi

Markist sai Norwichi Rotary klubi liige, kuna sinna kuulus tema isa. Oma tervituskõnes oli tema ülesandeks rääkida teemal, mida ta valdas paremini kui keegi teine seal ruumis- “kuidas on olla 27-aastane?” Selle põhjuseks oli tõenäoliselt asjaolu, et Mark oli klubis noorim liige ja ülejäänud seltskond koosnes temast tunduvalt vanematest kohalikest äri ja poliitika tegelastest. Sealsamas seistes tekkis tekkis tal idee luua klubi, mis on mõeldud eksklusiivselt noortele meestele.

Umbes samal ajal kõneles Briti tööstuskojas, Birminghamis Walesi Prints, kes ütles: “Noored mehed ettevõtluses ja erinevates ametites peaksid kogunema ümber ümarlaua(get together Round the Table), ADOPTEERIMA minevikus edukaks saanud meetodeid, ADAPTEERIMA neid vastavalt muutunud ajastule ja TÄIUSTAMA neid pidevalt.” See kõne suurendas Marki entusiasmi ja viis Round Table’i asutamiskoosolekuni Suckling House’is Norwichis 14-dal märtsil 1927.aastal. Liikumise motoks sai: “ADOPT, ADAPT, IMPROVE

Markile meeldisid alati head naljad ja ilmselt seetõttu on ka tänapäeval Round Table’i liikumise siseselt kombeks teineteisele vingerpussi mängida. Ühe AGM-i peo ajal ilmus ta kohale, kui luuaga koristaja ja sai ise palju naerda, kuna teda ära ei tuntud. Tema eesmärgiks oli elada 70-aastaseks. 68-aastaselt teatas tema arst, et tal on jäänud elada veel vaid kuus kuud. Aga Mark elas 70-aastaseks ja suri 10-dal detsembril 1968 aastal oma kodus.

Tema mälestusteenistusel Westminiser Cathedralis osales üle 3000 inimese, mille kohta teenistust läbi viinud vaimulik FJ Bartlett ütles, et see oli kõigile ilmselge, et Mark oli mees kellel oli suur nägemus, mis inspireeris paljusid. Ta viitas oma kõnes Cristopher Wreni sõnadele:“Kui sa selle mehe mälestust tahad näha siis vaata enda ümber

Nimetus Round Table – “ümarlaud”- pärineb Inglismaa ajaloost tuntud kuningas Arthurilt ja tema ümarlaua rüütlitelt. Ümarlaud sümboliseerib võrdväärsust ja selle ümber on kõik kohad võrdse tähtsusega. Igal laua ääres istujal on õigus tuua esile oma arvamus ja kohustus ära kuulata teiste seisukohad. Ümarlaud on RT liikumise sümbol rinnamärkidel, vimplitel jm. sümboolikal, samuti on sümboliks kuningas Arthuri kui RT liikumise patrooni kujutis.

Inglismaa rahvuslik Round Table Assotsiatsioon loodi 1929 aastal. 1936 aastal asutati esimene klubi väljaspool Suurbritanniat, nimelt Kopenhaagenis. 1947 aastal loodi rahvusvaheline RT liikumine (RTI). Round Table International ja selle esimesel aastakoosolekul kuulusid sinna Inglismaa, Iirimaa, Taani, Rootsi, Holland ja Norra. Samal ajal oli USA-s loodud Active International (1922) ja 20/30 International (1923). Hiljem mõlemad organisatsioonid ühinesid ja nimetati Active 20/30 International. Kanada Kingsmen Clubs sündis samuti 1922 aastal ja Apex Australia veidi hiljem – 1930. World Council of Young Men service Clubs (WOCO) loodi 1945 aastal Chicagos, millega ühinesid kõik nimetatud organisatsioonid.

Mõjutatuna jõulisemast RT Internationalist lahkus RTI 1955 aastal WOCO-st. RTI ei moodustanud siiski tugevat ja elujõulist organisatsiooni. Mitmete läbirääkimiste ja arutelude tulemusena saadetigi RTI laiali ja 1960. aastal moodustati uuesti World Council. Peter Myers RTBI-st valiti selle esimeseks presidendiks.

Kuna Apex on lubanud oma liikmeskonda ka naisi ja Active 20/30 on nihutanud liikmete vanusepiiri 45 aastale, otsustasid RT rahvuslikud organisatsioonid WOCO kokkutuleku raames Klagenfurtis (Austria) taastada RT Internationali, millel osales asutajaliikmena ka Round Table Eesti. Viis RT liikmesriiki (Holland, Itaalia, Norra, Prantsusmaa ja Taani) astusid 1992 aastal WOCO-st välja ja on sel esindatud vaid RTI kaudu.

Tänaseks kuulub Round Table International´i 51 assotsiatsiooni 45 riigist. Paraku pidi 1999 aastal sealt lahkuma Round Table Britain and Ireland (RTBI). Põhjuseks vanusepiirangu tõstmine 45 aastani.

Eestis tegutseb Round Table vennaskond alates 1989. aastast olles koondunud 14 klubisse üle kogu Eesti. Järgides Louis Marchesi poolt 1927. aastal sõnastatud põhimõtteid, on ka Eesti vennaskonna eesmärgiks läbi vendluse arendada ning muuta paremaks kaudselt ka ühiskonda tervikuna.

Panusena ühiskonna toetamiseks tegeleb Round Table heategevuslike algatustega nii klubide tasemel piirkonniti, kui ka kogu Eesti tasemel läbi selleks otstarbeks loodud fondi(Eesti Rahvuskultuuri kapitali all). Oleme oma põhisuunaks võtnud toetada noorte õpingute ja enesearendamisega tegelemise jätkamist. Raha heategevuseks tuleb peamiselt läbi liikmete tegevuse. Korraldame peamiselt liikumise sisse suunatud traditsioonilisi üritusi, mille tulu suunatakse heategevusse, kuid tegeleme ka eriprojektiga, mis on suunatud avalikkusele.

Round Tablei tegevust iseloomustavad ka ilmekalt allolevad 6 põhimõtet

1. Laiendada noorte meeste tutvusringkonda läbi nende erinevate ametite;
2. Rõhutada asjaolu, et kellegi kutsumus pakub suurepärase võimaluse ühiskondlikuks tegevuseks;
3. Arendada kõrgeid ideaale järgides äri elukutse ja ühiskondliku tegevuse traditsioone;
4. Tunnustada kõikide seaduslike ametite vajalikkust ja väärtustada igaüht oma isikliku eeskujuga;
5. Edendada neid eesmärke koosolekute, loengute, vaidluste ja muu tegevusega;
6. Edendada rahu ja head tahet rahvusvahelistes suhetes.

Heategevus

2002. aastal Round Table Eesti poolt asutatud

Round Table Eesti Fondi

eesmärgiks on toetada puudustkannatavate laste hariduspüüdlusi. Toetatakse eelistatult kodumaiseid õpinguid, eeltingimuseks hea õppeedukus.

Taotlused esitatakse läbivaatamiseks Round Table Eesti Fondi nõukogule, kuhu kuuluvad RTE klubide presidendid ja RTE president.

Täpsemat informatsiooni jagamisel osalevatest Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond nimelistest allfondidest leiate siit.

Täpsemad tingimused Eesti Rahvuskultuuri Fondi kodulehel.

Vaata RTEF’i arengut läbi aegade siit!

Heategevuslikke laekumisi RTEF kontole ootame:

Konto omanik : Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond
Arveldusarve: EE672200221001101347 Swedbank
Selgitusse märkige Round Table Eesti Fond ja annetaja nimi või klubi number.

RTE Fondi põhikapital on 01.01.2019 seisuga
58 322,78 EUR.

Tänu toetajatele!

Round Table Eesti

Eestseisus

President: Taavi Sadam
Asepresident: Aleksander Ottokar
IRO: Heimar Kuuskler
Sekretär: Kaido Kuus
Meister: Tiit Kadak
Laekur: Marko Sverdlik
Toimetaja: Tõnis Vahesaar
Veebitoimetaja: Sven-Erik Veimer

Round Table Estonia

Reg. nr. 80254915
E-post: eestseisus@rte.ee
Beneficiary: Round Table Estonia
Beneficiarys address: Pikk 11-5, 80010 Pärnu, Estonia
Beneficiary’s bank: SEB Pank AS
Bank Address: Tornimäe tn 2 , 15010 Tallinn, Estonia
SWIFT: EEUHEE2Xac
IBAN: EE871010220233181223